Skip to main content

Hoe wapent Nederland zich tegen het grote muggengevaar?

Image of a mosquito

Ziektes door muggen – Het grootschalige onderzoek One Health PACT moet levensbedreigende muggenziektes helpen te voorkomen. Want muggen zullen steeds meer ziekten gaan overdragen, voorspellen wetenschappers.

Nederland krijgt de komende decennia te maken met meer exotische ziekten van virussen die door muggen worden overdragen. Hoe wapent een land zich hiertegen? Dat is onderwerp van een omvangrijke studie van een groot aantal onderzoeksinstellingen. Het project heet One Health PACT en behelst een vierjarig programma waarvoor tien miljoen euro beschikbaar is. Doel: voorspellen wat we kunnen verwachten als onder bepaalde omstandigheden van landgebruik, klimaatverandering en reisgedrag meer muggen in Nederland komen die ziekten kunnen verspreiden die wij eerder niet kenden; Nederlandse muggen die bijvoorbeeld het westnijlvirus verspreiden; of uitheemse muggen die de mens met bijvoorbeeld knokkelkoorts en gele koorts infecteren. 

Wat kan Nederland doen om de opmars van deze ziekten te voorkomen, en wat is de beste strategie om ermee om te gaan? Binnen het project One -Health PACT willen tientallen wetenschappers baanbrekend onderzoek verrichten. In het project werken verschillende universiteiten samen, en ook instellingen als Deltares, RIVM en KNMI. Coördinator van het project is Marion Koopmans, hoogleraar virologie in Rotterdam, hoofd van de sectie viruswetenschappen aan het Erasmus Medisch Centrum en nationaal bekend als lid van het OMT tijdens de coronacrisis. 

Koopmans: „We hebben in Nederland veel kennis over virussen die door insecten worden overgedragen, over klimaat, muggen, het milieu. De mensen met deze kennis zien elkaar hooguit af en toe op een internationaal congres. Nu brengen we deze kennis samen. We willen systematisch onderzoek doen, dat resulteert in modellen en harde data, waaraan je die modellen kunt ijken. Zodat we vooruit kunnen gaan denken. Zoals we dat met weersverwachtingen ook doen.” 

Lees meer op de website van NRC

Bron: NRC
Datum: 21 april 2021