Currently set to Index
Currently set to Follow
Skip to main content

Post-doc Martha Dellar vertelt over haar onderzoek

Sam Boerlijst

Welke impact hebben de veranderingen in het klimaat op de muggen en vogels in Nederland en welke virussen dragen zij bij zich?

One Health PACT Post-doc onderzoeker Martha Dellar werkt voor Leiden Universiteit & Deltares en ontwikkelde vier toekomstscenario’s voor hoe Nederland er in de toekomst uit kan komen te zien en hoe dit de vogels en muggen die in Nederland wonen, beïnvloedt. Bekijk de foto’s en leer meer over Martha’s onderzoek!

Binnen het One Health PACT onderzoek ontwikkelt Martha diverse scenario’s over hoe Nederland in de toekomst mogelijk kan veranderen. Ze kijkt bijvoorbeeld naar de bevolking, het landgebruik, technologie, landbouw, levensstijl en andere factoren en stelt verhaallijnen tot 2100 op. 

De foto hierboven is genomen tijdens een van de workshops die Martha organiseerde waarin zij met verschillende experts zoals entomologen, ruimtelijke planners, waterexperts en communicatieprofessionals verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor Nederland ontwikkelde. Zodra de scenario’s compleet zijn worden ze gebruikt om toekomstige gezondheidsrisico’s in Nederland in te schatten en om na te denken hoe we deze risico’s zouden kunnen beperken.

Kunnen we voorspellen welke veranderingen impact hebben op de verspreiding van muggen- en vogelsoorten die virussen verspreiden in de toekomst?

Onze One Health PACT onderzoekers – waaronder Martha, stellen modellen op waarin ze de verspreiding en overvloed van muggen- en vogelsoorten die virussen kunnen overdragen opnemen. Dit houdt in dat de omstandigheden die het meest bepalend zijn voor deze verspreiding (bv. klimaat, landgebruik, enz.) worden uitgewerkt en dat we aangeven hoe belangrijk hun rol is. Vervolgens gebruiken we deze modellen, samen met onze scenario’s, om de toekomstige verspreiding en dichtheden van deze soorten te voorspellen. Op deze foto is een voorbeeld van de verspreiding van de merel te zien.

Modellering van het risico van toekomstige ziekte-uitbraken

Martha: “Het overgrote deel van mijn werk vindt achter de computer plaats – ik besteed de meeste tijd aan het schrijven van code. Ik gebruik experimentele gegevens die zijn verzameld door de promovendi in dit project, maar ook door onze projectpartners (bv. Sovon en KNMI), en gebruik die om de relaties te bepalen tussen de verschillende factoren waarin we geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld: “Hoe beïnvloedt de temperatuur de populaties van merels in Nederland?” of “Hoe beïnvloeden toeristische trends het risico op import van virussen?”. Uiteindelijk breng ik al deze informatie samen, ook met behulp van modellen die door enkele van de promovendi zijn gemaakt, om het risico van ziekte-uitbraken in Nederland in elk van onze toekomstscenario’s te bepalen. Als we eenmaal weten wat de risico’s zijn, kunnen we bepalen hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.”

De komende tijd gaan we je meer vertellen over One Health PACT, alle organisaties die daarin samenwerken en ook komen de 26 PhD’s en post- doc (Martha Dellar) aan het woord. Houd onze socials en deze website in de gaten!