Skip to main content

Groenblauwe raingardens en muggen

Publicatie in Vakblad Riolering:

De volksgezondheid is het belangrijkste doel van de riolering. Door de afvoer en zuivering van ons afvalwater is de sterfte aan infectieziektes en epidemieën, zoals cholera, dysenterie en andere dodelijke infectieziekten, verleden tijd geworden. Om dat zo te houden dienen we de mogelijke risico’s te kennen, nieuwe (inter)nationale ontwikkelingen als ‘van groen naar grijs’ kritisch bekijken en indien nodig ons waterbeheer en ons gedrag aan te passen.

De Europese Commissie wil zich beter voorbereiden op klimaatverandering en mogelijke opmars van nieuwe ziekteverwekkers. Bij de implementatie van groenblauwe voorzieningen zoals wadi’s en regenwatertuinen (raingardens) wordt vaak de relatie gelegd met muggenoverlast. De vrees bestaat dat indien deze voorzieningen lange tijd vol water staan, muggen deze plekken gebruiken om zich voort te planten. Maar is dit het geval? Praktijkdata en experimenten in het veld zijn van groot belang als input voor modellen die voorspellingen doen op basis van bijvoorbeeld waterkwaliteit, temperatuur en neerslag. Burgers kunnen een grote rol spelen in het verzamelen van informatie, maar vooral ook in het bewaken of voorzieningen verstopt raken en aangeven of er een onderhoudsbeurt nodig is.

Opkomst Westnijlvirus

Vorige zomer waren er voor het eerst mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, waarschijnlijk door de gewone huissteekmug. Het nieuwe klimaatplan van de Europese Commissie vraagt expliciet aandacht voor de opmars van tropische ziekten. Hier is samenwerken en kennis delen van groot belang. In Nederland wordt gewerkt aan risicokaarten voor exotische ziekten, om uiteindelijk epidemieën te voorspellen en zo mogelijk te voorkomen. Diverse instituten onderzoeken daartoe in het One Health PACT project hoe veranderingen in het klimaat, landgebruik en waterbeheer leiden tot veranderingen in de verspreiding van muggen en virussen die zij kunnen overdragen. Hierbij is kennis van de locaties en het functioneren van groenblauwe oplossingen van groot belang.

Lees de volledige publicatie hier.

Auteurs: Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares), Eline Boelee (Deltares) en Frans van de Ven (Deltares/TU Delft)
Datum: 30 april 2021
Bron: Vakblad Riolering