Currently set to Index
Currently set to Follow
Skip to main content

Persbericht: Last van muggen? Sla ze plat en maak een foto!

Click here to read the press release in English.

  • Stuur via de Mosquito Alert App muggenfoto’s in en help zo mee om overlast en de verspreiding van eventuele toekomstige door muggen overdraagbare infectieziektes te voorkomen
  • Iedereen kan de app gratis downloaden en foto’s van muggen, muggenbeten, en muggenbroedplaatsen insturen; voor elke ingezonden foto krijg je punten

Rotterdam, Nederland, 26 juli 2021 – Vanaf deze zomer kan iedereen in Europa via de Mosquito Alert app foto’s van muggen, muggenbeten en muggenbroedplaatsen insturen. Het doel is om met hulp van burgers de huidige verspreiding van inheemse muggen nauwkeurig in kaart te brengen en zo te voorspellen in welke gebieden in Nederland, en de rest van Europa, in de toekomst exotische muggen zich mogelijk kunnen gaan vestigen. Dit is belangrijk omdat bepaalde muggensoorten ziekten kunnen overdragen. Hoe meer foto’s, hoe beter muggenpopulaties in kaart kunnen worden gebracht, en gericht preventieve maatregelen kunnen worden genomen. De met de app verzamelde gegevens worden gebruikt voor het One Health onderzoek van One Health PACT (in Nederland) en VEO (Europa).

In Nederland wordt – net als in de rest van Europa – het risico op uitbraken van door muggen overdraagbare infectieziektes steeds groter. Zo zijn er in 2020 in Nederland voor het eerst acht gevallen van Westnijlkoorts gemeld, verspreid door de gewone huismug. “Onze ambitie is om uitbraken van infectieziekten die door muggen worden verspreid sneller op te sporen. De hulp van de burger is hierbij van groot belang. In samenwerking met de burger kunnen onze onderzoekers met deze app al in een beginstadium muggenpopulaties in kaart brengen en onderzoeken, zodat de impact ervan beperkt kan blijven,” aldus professor Marion Koopmans, coördinator van de onderzoeksconsortia One Health PACT en VEO.

De Mosquito Alert app is ontwikkeld door vier Spaanse organisaties, die in Spanje de invasieve muggen in de gaten houden en controleren. De focus lag in eerste instantie op de Aziatische tijgermug. Via de nieuwste versie van de app kan nu ook beeldmateriaal van de gele koortsmug (Aedes aegypti), de Aziatische bosmug (Aedes japonicus), de Aedes koreicus en de gewone huismug (Culex pipiens) verzameld worden. 

In Spanje is, dankzij de 18.300 foto’s die al door de burgers via de Mosquito Alert app zijn ingezonden, de verspreiding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) nauwkeurig in kaart gebracht. Deze mug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en kan  ziektes zoals knokkelkoorts, chikungunya en Zika overbrengen. Het in kaart brengen waar deze mug zich in Spanje bevindt maakt onder andere doelgerichte bestrijding mogelijk. In Nederland komt heeft deze mug zich nog niet kunnen vestigen door de actieve bestrijding van exotische muggen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De via de Mosquito Alert App ingezonden foto’s worden door meer dan 63 Europese experts op het gebied van muggen (entomologen) geclassificeerd. De onderzoekers worden hierbij geholpen door een algoritme dat inmiddels met meer dan 7.000 foto’s is getraind en uiteindelijk alle ingezonden foto’s snel en efficiënt zal kunnen beoordelen.

De Mosquito Alert App is te downloaden via de App Store en Google Play.


*Voor meer informatie over door muggen overdraagbare aandoeningen en aantallen, zie: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). En zie bijvoorbeeld ook de website van het RIVM.

Voor de redactie

Download hier beeldmateriaal van de Mosquito Alert app.

Mosquito Alert is op 2 oktober 2020 in 17 Europese landen (naast Spanje) gelanceerd: Nederland, Duitsland, Albanië, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Macedonië, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië en Turkije.

Mosquito Alert heeft zich aangesloten bij twee grote Europese projecten in de strijd tegen infectieziekten verspreidende muggen. AIM COST is een Europees gefinancierde werkgroep die de samenwerking tussen academici, volksgezondheidsprofessionals en burgerwetenschappers in Europa en de buurlanden versterkt om invasieve muggen te monitoren en te controleren. De werkgroep is opgericht in 2018 en bestaat uit wetenschappers en professionals uit 33 Europese landen en 9 internationale partners die werken aan een Europees surveillanceprogramma dat traditionele wetenschappelijke methoden combineert met de wetenschap van de burgers.

Het Europese netwerk AIM-COST en het Versatile Emerging infectious disease Observatory (VEO) project hebben deze mijlpaal geleid door 46 instellingen uit 27 landen in heel Europa te mobiliseren die hebben meegewerkt aan de vertaling en uitbreiding van deze app, die in Spanje al zijn succes heeft bewezen.

Over One Health PACT

Hoe kunnen we in Nederland beter voorbereid zijn op infectieziekten overgedragen door muggen? Daarnaar wordt onderzoek gedaan binnen het Netherlands Centre for One Health in het project One Health Pact. NWO heeft hiervoor in 2019 een bedrag van bijna negen miljoen euro onderzoeksgeld toegekend, aangevuld tot 10 miljoen door bijdragen van de publieke organisaties die meewerken in het onderzoek. Uniek is het multidisciplinaire karakter van de samenwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van Citizen Science.

One Health PACT richt zich met name op vector-overdraagbare ziekten: infectieziekten die overgebracht worden door insecten zoals muggen. Door klimaatverandering komen exotische muggensoorten steeds vaker in Nederland voor. Maar ook de huis-tuin-en-keukenmug kan (tropische) virussen overbrengen als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn.

Professor Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC, coördineert vanuit de afdeling Viroscience van het Erasmus MC het onderzoek. Voor meer informatie: www.onehealthpact.org

Partners One Health PACT

Coordinatie: Erasmus MC
Samenwerkingspartners:  Avans Hogeschool, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Universiteit/Naturalis, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Radboudumc, SOVON,
UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Viruskenner (Erasmus MC), Wageningen University & Research
Co-financierende partners: Deltares, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Stichting Rode Kruis Bloedbank Curaçao, Sanquin, Stichting Technasium, Centrum Monitoring Vectoren (CMV)

Internationale samenwerkingspartner: CEAB-CSIC: Centre for Advanced Studies of Blanes (CEAB) (onderzoeksinstituut binnen het Superior Council of Scientific Investigations (CSIC))

Over VEO
VEO (Versatille Emerging infectious disease Observatory) is een groot Europees project gericht op het vroegtijdig opsporen van infectieziekten waarbij diverse soorten databronnen zoals laboratoriumonderzoeken en veldstudies worden gebruikt. Onder leiding van professor Marion Koopmans gaan wetenschappelijke instituten uit twaalf landen daarmee aan de slag. De Europese Commissie heeft het project met 15 miljoen euro gesubsidieerd.

Meer weten?
Maaike van Zuilen
e-mail: maaike@philogirl.nl
or call: 06 456 32 117

Or contact – Maarten Hoek, programme manager One Health PACT:
e-mail: m.r.hoek@erasmusmc.nl
or call: +31 (0)6 826 18 957

Professor Marion Koopmans
e-mail: viroscience@erasmusmc.nl
or call: +31 (0)10 704 40 67