Skip to main content

Vis als voedsel voor nestjongen bij Merels.

Jurrian van Irsel, Lukas de Graaf, Kevin Matson.

Het broedsucces van vogels wordt in grote mate bepaald door het voedsel dat wordt aangeleverd aan de nestjongen. De kwaliteit en kwantiteit van het voedsel hangt af van de leefomgeving en klimatologische condities. Veranderingen in de leefomgeving en het klimaat kunnen leiden tot verminderde beschikbaarheid van voedsel, waardoor vogels mogelijk steeds creatiever moeten zijn om voldoende voedsel voor de jongen te verkrijgen.

Source: Limosa

Date: 15 november 2023